SD MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN WONOSARI

Jl. Mayang, Gadungsari, Wonosari, Gunungkidul

membangun kecerdasan dan keshalehan

Sambutan Kepala Sekolah

SD Muhammadiyah Al-Mujahidin merupakan sekolah yang mengkader para calon pemimpin ummat dan bangsa dengan menanamkan pondasi pemahaman serta pengamalan Al-Quran dan As Sunnah Ashohihah. Membekali peserta didik dengan memadukan ilmu agama dan ilmu umum bertumpu pada pribadi yang bertakwa serta berakhlak karimah dalam bergaul.  Sekolah ini diselenggarakan dengan system pendiidkan islami yang mengembangkan kejerdasan majemuk dan ramah bakat. SD Muhammadiyah Al-Mujahidin memiliki motto “Belia Mendunia” menjadi tujuan warga sekolah untuk terus mengukir pretasi sejak dini tidak hanya level local tetapi juga level internasinal yang dibalut pengamalan nilai-nilai islam dan generasi hafidz Al-Quran.