SD MUHAMMADIYAH AL MUJAHIDIN WONOSARI

Jl. Mayang, Gadungsari, Wonosari, Gunungkidul

membangun kecerdasan dan keshalehan

Meneladani Nilai Kejuangan Para Pahlawan

Senin, 20 Nopember 2017 ~ Oleh rohmad jamhari ~ Dilihat 4544 Kali

Bangsa yang benar dan Bangsa yang besar, menurut orang Arif adalah Bangsa yang selalu ingat dan pandai menghargai jasa-jasa pahlawannya.Iitu bearti bangsa yang tidak ingat dan tidak pandai menghargai jasa-jasa pahlawannya bukanlah bangsa benar dan bangsa Besar, walaupun mereka tidak meminta tetapi kita sendirilah yang harus tahu.

• Kita sebagai generasi penerus yang datang kemudian hendaknya dapat meneladani nilai kejuangan para Pahlawsan dan melanjutkan perjuangan mereka untuk mengisi kemerdekaan. Selain itu sudah sepantasnya mendoakan mereka kepada Allah SWT. Semoga amal perjuangan dan pengorbanan mereka diterima Allah SWT dan sebagai amal solih yang mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda.

• Yang dimaksud dengan pahlawan pada hakikatnya adalah orang yang berjuang dan berkorban dijalan Allah SWT, membela kebenaran dengan penuh keberanian, mendahulukan kepentingan orang lain atau masyarakat dari pada kepentingan diri sendiri dan tulus ikhlas tanpa pamrih, lillhi ta’ala.

• Dari pengertian tersebut kita dapat mengambil beberapa nilai kejuangan para pahlawan sebagai berikut :

1. Pahlawan itu adalah Pejuang.
QS. Fushilat ayat 30 :

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan: "Janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih; dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang Telah dijanjikan Allah kepadamu".

QS. Al-Hajj ayat 78 :
“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu[993], dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. dia adalah Pelindungmu, Maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik- baik penolong.”

[993] Maksudnya: dalam kitab-kitab yang Telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum nabi Muhammad s.a.w.

QS. Al-Ankabut ayat 69 :
“Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) kami, benar- benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. dan Sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”

2. Pahlawan adalah orang yang suka berkorban.
QS. At-Taubah :111 :

“Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar.”

3. Pahlawan itu adalah pembela kebenaran.
QS. Al-Isra : 81
“Dan Katakanlah: "Yang benar Telah datang dan yang batil Telah lenyap". Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap.”

4. Pahlawan itu adalah mendahulukan kepentingan masyarakat /umum dari pada kepentingan pribadi.

QS. Al-Hayr : 9
“Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung”

5. Pahlawan itu berjiwa Tulus dan Ikhlash.
QS. Al-Hujurat : 15
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar.”

Hadist Rasulullah Saw. : “ Setiap amal itu tergantung niatnya, dan setiap urusan itu nilainya sangat terkait dengan motivasi yang melatarbelakanginya.

(HR. Bukhari&Muslim)

Wallahu a’lam....

Ringkasan Pengajian Ahad Pagi / PAP # 59
Ahad, 19 November 2017
Masjid Besar Mujahidin Semanu Gk
Ustadz H Sunarso, M.Ag.

Pahalawan Generasi Muda Al Quran Keteladanan

KOMENTARI TULISAN INI

  1. TULISAN TERKAIT